Acest site este pus la dispoziție în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii, în special prin implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

date.edu.ro este portalul de publicare pentru seturile de date deschise puse la dispoziție de către Ministerul Educației Naționale, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile colectate sau generate, deținute de către MEN.

Astfel, Ministerul Educației Naționale (MEN), ca autoritate centrală ce coordonează sistemul național de învățământ, contribuie la creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise.